https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

http://ld215c.huafeig.cn

http://f0d6lp.lxsqrfms.com

http://elex55.ado2015.com

http://fxvuiu.5aac.com

http://n6wxzs.scdxl.com

http://p1xdwe.nikandgo.com

http://t5wi0v.scdxl.com

http://sbjgul.trhsrsrth.com

http://jwuda1.uyjyfu.com

http://cunroh.metertube.com

首页-新闻-军事-文化-历史-体育-NBA-视频-娱乐-财经-股票-科技-汽车-房产-时尚-母婴-教育-健康-旅游-美食-星座
  • 基金方案
  • 自选方案

方案一

业绩排名

方案二

五星基金

要闻

长盛信息安全量化策略灵活配置混合型基金

代码:004397
类型:混合型
发售时间:2017.03.20—2017.04.21
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。
  • 王亚伟二季度大幅增持三聚环保,但退出了廊坊发展前十大流通股东;赵丹阳仍坚守东阿阿胶……
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
基金代码 基金名称 最新净值 累计净值 增长率 基金经理
150093 诺德300B 0.3460 1.6770 10.90% 杨霞辉
150216 TMTB 0.4306 0.1298 10.75% 艾小军
150193 地产B 0.5780 2.1900 10.73% 余斌
150226 证保B级 0.7181 0.1745 10.68% 赵云阳
502058 医疗B 0.6976 0.1993 10.54% 罗国庆
150204 传媒B 0.5520 1.4400 10.40% 崔俊杰
基金名称 一月回报 评级
华安新希望灵 256.73% --
德邦群利债券 110.75% --
德邦群利债券 110.44% --
东方惠新灵活 99.91% --
金信多策略精 53.98% --
银华中债AA 19.99% --

封基

  • 涨幅
  • 折价率
基金名称 当前价 涨跌幅
商品B 1.071 9.96%
有色B 1.313 8.60%
有色800B 1.226 7.36%
招商招益一年定开债 19.200 6.37%
华富恒富B 33.500 6.15%
军工股B 1.315 6.13%
基金公司 A-G
基金公司 H-M
基金公司 M-T
基金公司 U-Z
合作
裕泰道 辛营村 黄塘水 下炉 黄桥乡
西场村 汉源 武定新村 古灶 铁营胡同
早餐 早餐加盟网 汤包加盟 早点加盟小吃 早餐加盟网
凡夫子早餐加盟 早餐加盟连锁 快客加盟 早餐免费加盟 大福来早点加盟
全球加盟网 东北早餐加盟 健康早点加盟 黑龙江早餐加盟 早餐馅饼加盟
便民早点加盟 健康早餐店加盟 养生早餐加盟 湖南特色早点加盟 双合成早餐加盟